A                     
Aiko - Aiko
Akane - Akane
Akari - Akali
Akemi - Akemi
Aki - Aki
Akie - Akie
Akihiko - Akihiko
Akihiro - Akihilo
Akiko - Akiko
Akimi - Akimi
Akina - Akina
Akino - Akino
Akira - Akila
Akiyoshi - Akioki
Ami - Ami
Aoi - Aoi
Arisa - Alika
Asaka - Akaka
Asako - Akako
Asae - Akae
Asami - Akami
Asuka - Akuka
Asumi - Akumi
Atsuko - Akuko
Atsushi - Akuki
Ayae - Aiae
Ayako - Aiako
Ayano - Aiano
Ayumi - Aiumi
Azusa - Akuka
C                D E    
Chiaki - Kiaki
Chieko - Kieko
Chiemi - Kiemi
Chihiro - Kihilo
Chiho - Kiho
Chika - Kika
Chikara - Kikala
Chisako - Kikako
Chisato - Kikako
Chiyoko - Kioko
Chizuko - Kikuk
Chotaro - Kokalo
Chuya - Kuia
Daichi - Laiki
Daisuke - Laikuke
Eiji - Eiki
Eiko - Eiko
Eimi - Eimi
Eisuke - Eikuke
Emiko - Emiko
Erika - Elika
Eriko - Eliko
Erina - Elina
Etsuko - Ekuko
 
F        G H      
Fujiyo - Hukio
Fumiaki - Humiaki
Fumie - Humie
Fumiko - Humiko
Fuminori - Huminoli
Fumiya - Humia
Fusako - Hukako
Fusao - Hukao
Fuyuko - Huiuko
Fuyunobu - Huiunopu
Genki - Keniki
Genta - Kenika
Goro - Kolo
Hanae - Hanae
Hanako - Hanako
Harue - Halue
Haruka - Haluka
Haruko - Haluko
Harumi - Halumi
Haruna - Haluna
Harutaka - Halukaka
Haruyo - Haluio
Haruyuki - Haluiuki
Hatsue - Hakue
Hatsumi - Hakumi
Hayato - Haiako
Hideo - Hileo
Hidekazu - Hilekaku
Hideki - Hileki
Hideko - Hileko
Hidenori - Hilenoli
Hidetada - Hilekala
Hideyo - Hileio
Hikari - Hikali
Hikaru - Hikalu
Hiroaki - Hiloaki
Hiroe - Hiloe
Hirofumi - Hilohumi
Hiroki - Hiloki
Hiroko - Hiloko
Hiromi - Hilomi
Hironobu - Hilonopu
Hiroshi - Hiloki
Hirotaka - Hilokaka
Hiroyuki - Hiloiuki
Hisako - Hikako
Hisayo - Hikaio
Hisayuki - Hikaiuki
Hitomi - Hikomi
Hitoshi - Hikoki
Honami - Honami
I           J K      
Ichiro - Ikilo
Ikkei - Ikei
Ikue - Ikue
Ikuko- Ikuko
Ikumi - Ikumi
Ikuo - Ikuo
Ippei - Ipei
Isako - Ikako
Isamu - Ikamu
Issei - Ikei
Itsumi - Ikumi
Iwao - Iwao
Jun - Kuni
Junichi - Kuniki
Junko - Kuniko
Junpei - Kunipei
Junya - Kunia
Kaede - Kaele
Kaho - Kaho
Kana - Kana
Kanae - Kanae
Kanako - Kanako
Kanami - Kanami
Kanna - Kana
Kaori - Kaoli
Karen - Kalena
Kasumi - Kakumi
Katsuhiro - Kakuhilo
Katsuki - Kakuki
Katsunori - Kakunoli
Kayoko - Kaioko
Kazuaki - Kakuaki
Kazue - Kakue
Kazufumi - Kakuhumi
Kazuhiro - Kakuhilo
Kazuki - Kakuki
Kazuko - Kakuko
Kazumasa - Kakumaka
Kazumi - Kakumi
Kazunobu - Kakunopu
Kazunori - Kakunoli
Kazushi - Kakuki
Kazutaka - Kakukaka
Kazuya - Kakuia
Kazuyoshi - Kakuioki
Kazuyuki - Kakuiuki
Keiichiro - Keiikilo
Keiko - Keiko
Keisuke - Keikuke
Keitaro - Keikalo
Ken - Keni
Kengo - Keniko
Kenichi - Keniki
Kenji - Keniki
Kensuke - Kenikuke
Kentaro - Kenikalo
Kenya - Kenia
Kenzo - Keniko
Kiichi - Kiiki
Kikuo - Kikuo
Kimie - Kimie
Kimiko - Kimiko
Kinichi - Kiniki
Kinuko - Kinuko
Kinya - Kinia
Kiyoaki - Kioaki
Kiyohiko - Kiohiko
Kiyoko - Kioko
Kiyomi - Kiomi
Kiyoshi - Kioki
Ko - Ko
Kodai - Kolai
Kohei - Kohei
Koichiro - Koikilo
Koji - Koki
Kojiro - Kokilo
Kosaku - Kokaku
Koshiro - Kokilo
Kosuke - Kokuke
Kotaro - Kokalo
Kotoe - Kokoe
Koyo - Koio
Kozo - Koko
Kumiko - Kumiko
Kuniaki - Kuniaki
Kunihiro - Kunihilo
Kuniko - Kuniko
kyohei - Kiohei
Kyoichi - Kioiki
Kyoko - Kioko
Kyosuke - Kiokuke
M              N  
Machiko - Makiko
Maiko - Maiko
Maki - Maki
Makiko - Makiko
Makoto - Makoko
Mamiko - Mamiko
Manami - Manami
Mao - Mao
Mari - Mali
Marie - Malie
Mariko - Maliko
Marin - Malini
Marina - Malina
Masaaki - Makaaki
Masafumi - Makahumi
Masahiro - Makahilo
Masako - Makako
Masami - Makami
Masanori - Makanoli
Masaru - Makalu
Masataka - Makakaka
Masatoshi - Makakoki
Masayo - Makaio
Masayuki - Makaiuki
Masumi - Makumi
Maya - Maia
Mayuko - Maiuko
Mayumi - Maiumi
Megumi -Mekumi
Michie - Mikie
Michiko - Mikiko
Michio - Mikio
Michiyo - Mikio
Midori - Miloli
Mihoko - Mihoko
Mikako - Mikako
Mikiko - Mikiko
Mikio - Mikio
Minako - Minako
Minami - Minami
Mineko - Mineko
Minoru - Minolu
Mio - Mio
Misae - Mikae
Misaki - Mikaki
Misako - Mikako
Misao - Mikao
Misato - Mikako
Misuzu - Mikuku
Mitsuaki - Mikuaki
Mitsuko - Mikuko
Mitsuo - Mikuo
Miwa - Miwa
Miya - Mia
Miyoko - Mioko
Miyuki - Miuki
Mizue - Mikue
Mizuki - Mikuki
Moe - Moe
Momoko - Momoko
Momoyo - Momoio
Morio - Molio
Motoharu - Mokohalu
Motoki - Mokoki
Motoo - Mokoo
Muneaki - Muneaki
Munehiro - Munehilo
Mutsuyo - Mukuio
Nae - Nae
Nahoko - Nahoko
Namie - Namie
Nanae - Nanae
Nanami - Nanami
Naoe - Naoe
Naoharu - Naohalu
Naoki - Naoki
Naomi - Naomi
Naoya - Naoia
Narihisa - Nalihika
Narutoshi - Nalukoki
Natsuhiko - Nakuhiko
Natsuko - Nakuko
Natsumi - Nakumi
Nichika - Nikika
Nobuaki - Nopuaki
Nobue - Nopue
Nobuko - Nopuko
Nobuyo - Nopuio
Nodoka - Noloka
Noriaki - Noliaki
Noriko - Noliko
Norio - Nolio
Nozomi - Nokomi
O         R        
Osamu - Okamu
Otoya - Okoia
Reiko - Leiko
Reina - Leina
Rieko - Lieko
Riho - Liho
Rikako - Likako
Rinako - Linako
Rinako - Linako
Riko - Liko
Risako - Likako
Ritsuko - Likuko
Riyoko - Lioko
Rui - Lui 
Rumi - Lumi 
Ruriko - Luliko
Ryo - Lio
Ryohei - Liohei
Ryoichi - Lioiki
Ryoji - Lioki
Ryoko - Lioko
Ryosuke - Liokuke
Ryota - Lioka
Ryuichi - Liuiki
Ryuta - Liuka
 
S                  
Saburo - Kapulo
Sachiko - Kakiko
Sadaharu - Kalahalu
Sadako -Kalako
Saeka - Kaeka
Saiko - Kaiko
Sakura - Kakula
Sakuya - Kakuia
Sanetaka - Kanekaka
Saori - Kaoli
Satoko - kakoko
Satomi - Kakomi
Satoru - Kakolu
Satoshi - Kakoki
Satsuki - Kakuki
Sawako - Kawako
Sayoko - Kaioko
Seigo - Keiko
Seiichi - Keiiki
Seiji - Keiki
Seiko - Keiko
Seitaro - Keikalo
Sekai - Kekai
Setsuko - Kekuko
Setsuo - Kekuo
Shigeharu - Kikehalu
Shigeko - Kikeko
Shiho - Kiho
Shin - Kini
Shingo - Kiniko
Shinichiro - Kinikilo
Shinji - Kiniki
Shinnosuke - Kinokuke
Shinobu - Kinopu
Shinpei - Kinipei
Shinsuke - Kinikuke
Shintaro - Kinikalo
Shinya - Kinia
Shiori - Kioli
Shiro - Kilo
Shizuka - Kikuka
Shogo - Koko
Shoichiro - Koikilo
Shoji - Koki
Shoko - Koko
Shosuke - Kokuke
Shota - Koka
Shotaro - Kokalo
Shuhei - Kuhei
Shuichi - Kiuki
Shuji - Kuki
Shun - Kuni
Shunichi - Kuniki
Shunji - Kuniki
Shunpei - Kunipei
Sohei - Kohei
Soichi - Koiki
Soji - Koki
Sonoko - Konoko
Sosuke - Kokuke
Sotaro - Kokalo
Suguru - Kukulu
Sumiko - Kumiko
Suzuko - Kukuko
 
T                  
Tadashi - Kalaki
Taeko - Kaeko
Taiki - Kaiki
Takae - Kakae
Takafumi - Kakahumi
Takaharu - Kakahalu
Takako - Kakako
Takanori - Kakanoli
Takao - Kakao
Takashi - Kakaki
Takayoshi - Kakaioki
Takeaki - Kakeaki
Takehiro - Kakehilo
Takenori - Kakenoli
Takeo - Kakeo
Takeko - Kakeko
Takeshi - Kakeki
"Takeyuki - Kakeiuki"
Takiko - Kakiko
Takuma - Kakuma
Takuya - Kakuia
Tamako - Kamako
Taro - Kalo
Tatsuji - Kakuki
Tatsuo - Kakuo
Tatsuro - Kakulo
Tatsuya - Kakuia
Teruko - Keluko
Teruyo - Keluio
Teruyuki - Keluiuki
Toichi - Koiki
Tokiko - Kokiko
Touko - Kouko
Tokuko - Kokuko
Tokuya - Kokuia
Tomiko - Komiko
Tomohiro - Komohilo
Tomoko - Komoko
Tomomasa -Komomaka
Tomomi - Komomi
Tomonori - Komonoli
Tomoo - Komoo
Tomoyasu - Komoiaku
Tomoyo - Komoio
Toshiaki - Kokiaki
Toshihiko - Kokihiko
Toshikazu - Kokikaku
Toshiko - Kokiko
Toshio - Kokio
Toshizo - Kokiko
Toshimichi - Kokimiki
Toshinori - Kokinoli
Toshiyuki - Kokiuki
Toyokazu - Koiokaku
Toyoko - Koioko
Tsugutoshi - Kukukoki
Tsukasa - Kukaka
Tsukihiko - Kukihiko
Tsumoru - Kumolu
Tsunako - Kunako
Tsutomu - Kukomu
Tsuyoshi - Kuioki
 
U         W Y      
Uno - Uno
Utako - Ukako
Wakako - Wakako
Wakana - Wakana
Wataru - Wakalu
Yachiyo - Iakio
Yaeko - Iaeko
Yasuaki - Iakuaki
Yasue - Iakue
Yasuhiro - Iakuhilo
Yasuko - Iakuko
Yasuo - Iakuo
Yasushi - Iakuki
Yasutaka - Iakukaka
Yayoi - Iaioi
Yohei - Iohei
Yoichi - Ioiki
Yoji - Ioki
Yoko - Ioko
Yoshie - Iokie
Yoshiaki - Iokiaki
Yoshiharu - Iokihalu
Yoshihisa - Iokihika
Yoshikazu - Iokikaku
Yuhei - Iuhei
Yui - Iui
Yuichi - Iuiki
Yuiko - Iuiko
Yuji - Iuki
Yukako - Iukako
Yukari - Iukali
Yukie - Iukie
Yukihiro - Iukihilo
Yukiko - Iukiko
Yukio - Iukio
Yuko - Iuko
Yumi - Iumi
Yumie -Iumie
Yumiko - Iumiko
Yuriko - Iuliko
Yusuke - Iukuke
Yuta - Iuka
Yutaka - Iukaka
Yuya - Iuia
inserted by FC2 system